EKOLOGICKÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ PROGRAMY 2002

Čistý a zelený byznys

Znečištění se rychle zařazuje mezi hlavní faktory ovlivňující podnikání. Zájem veřejnosti se promítá do legislativy i preferencí spotřebitelů a tedy také do profitu firem. Ekologicky odpovědné společnosti také získávají větší důvěru zákazníků i svého okolí. Navíc statistická srovnání ukázala, že podniky s odpovědným vztahem k životnímu prostředí mívají rovněž lepší hospodářské výsledky [2].

Mimořádnou ekonomickou příležitost představují perspektivní zelené sektory - recyklace, čisté technologie a prevence znečištění, energetická efektivnost či obnovitelné zdroje energie. Očekává se, že v EU budou během tohoto desetiletí dosahovat průměrného 8% růstu ročně [3]. Pokud česká ekonomika obsadí pouhé 1 % světového trhu s ekologickými technologiemi a službami, může podle prognóz v roce 2010 profitovat z byznysu přinášejícího přes 4 miliardy euro za rok a zaměstná asi 25 000 lidí [4].

Závazek: Podpořit soukromou iniciativu v ochraně životního prostředí legislativou, jež osvobodí výnosy ekologických investičních fondů od daní.

Důležitou roli při rozvoji perspektivních ekologických odvětví hrají soukromé investice. Nový, stále významnější zdroj představují tzv. zelené investiční fondy, které se na podobné projekty zaměřují. Povzbudit by je měla mimo jiné nová legislativa, která za přesně stanovených podmínek výnosy těchto fondů osvobodí od daní. V Nizozemsku takový zákon během 2 let zvýšil investice do energetické efektivnosti, čisté energie, ekologického zemědělství a dalších oborů na šestinásobek [5].Úvod

Otevřená společnost
Čistý a zelený byznys
Energetika
Odpady a toxické látky
Zemědělství
Doprava
Lesy
Ochrana přírody
Globální změny klimatu
Těžba nerostných surovin

Jak máme u nás čisto?

Prameny
Další informace: Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 02 22 51 71 43, zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz