EKOLOGICKÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ PROGRAMY 2002

Globální změny klimatu

Domácí ekologická politika musí převzít svůj díl odpovědnosti za mezinárodní problémy, jako jsou globální změny klimatu. Vědci zjistili, že znečištění hlavně oxidem uhličitým způsobí v příštích desetiletích dramatický nárůst povodní, hurikánů, vln vedra či sucha, odumírání lesů či šíření tropických nemocí do mírného pásma [19]. Kjótský protokol představuje první krok. Po jeho úspěšném uzavření se připravují nová kola jednání o dalších opatřeních. Výsledek není jen v rukou Washingtonu a Bruselu. Významně k němu mohou přispět také malé země. Česká diplomacie by měla nejen slovy podporovat účinné kroky, ale na světových konferencích aktivně přicházet s vlastní iniciativou.
Závazek: Na dalších kolech mezinárodních jednání o globálních změnách klimatu prosazovat další dílčí cíl snížení emisí skleníkových plynů o 30 % do roku 2020.

Vědecký panel OSN došel k závěru, že pokud mají mezinárodní opatření globální změnám klimatu skutečně zabránit, je nezbytné zhruba do poloviny století snížit emise oxidu uhličitého asi o 60-80 %. Česká diplomacie by proto měla na mezinárodních jednáních společně s Evropskou unií prosazovat, aby se státy zavázaly do roku 2020 snížit emise bezmála o třetinu oproti stavu z roku 1990.

 Úvod

Otevřená společnost
Čistý a zelený byznys
Energetika
Odpady a toxické látky
Zemědělství
Doprava
Lesy
Ochrana přírody
Globální změny klimatu
Těžba nerostných surovin

Jak máme u nás čisto?

Prameny
Další informace: Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 02 22 51 71 43, zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz