EKOLOGICKÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ PROGRAMY 2002

Jak máme u nás čisto?

Prostředí, ve kterém žijeme, se za posledních dvanáct let hodně zlepšilo: dýcháme daleko lépe než za Jakeše. Ekonomika spotřebuje na jednotku HDP bezmála dvojnásobně více energie než země Evropské unie [6]. Posledních několik let opět rapidně stoupá spotřeba pesticidů [15]. Samotné zavedení evropské legislativy o čistotě vzduchu u nás každoročně zachrání 1000 až 2200 lidských životů [24]. Recyklujeme jen 7 % komunálních odpadů [8], ačkoli v Německu či Rakousku se už blíží 50 % [9]. Velkolomy rozemílají kopce v chráněných krajinných oblastech na štěrk a do cementu. Ve výsadbě lesů převažují smrkové monokultury, náchylné na škůdce, výkyvy počasí a změny klimatu [25].

Co si myslí voliči?

Politické strany toto téma zařazují mezi poslední kapitoly volebních programů. Prominentní komentátoři jej bezmála ignorují. V debatách parlamentních lídrů rozhodně nepatří mezi hlavní argumenty. Ale jedna skupina na něj velký důraz klade: voliči.

Soudě podle průzkumů veřejného mínění, na životní prostředí mají poměrně konzistentní názory. Chtějí účinná ekologická opatření a žádají po politicích, aby toto téma začali brát vážně.

Veřejné mínění považuje ekologické problémy dokonce za důležitější než vstup do Evropské unie (údaje viz úvod tohoto informačního listu). Ale vedle obecných stanovisek věnuje pozornost také konkrétním tématům. Třeba 54 % respondentů se domnívá, že vysoké ceny benzínu představují pozitivní jev, protože povedou k omezení automobilové dopravy [1]. Ve sporu o myslivost podporuje lesníky a ekologické organizace 70 %, zatímco lovecká sdružení necelá pětina; kritikům nového mysliveckého zákona veřejnost dává za pravdu rovněž ve všech hlavních bodech sporu [22]. Při konfliktech mezi ochranou přírody a dálnicemi dává krajině přednost polovina (49 %), zatímco výstavbě jen třetina (32 %) dotázaných [1]. Se zmenšením národního parku na Šumavě by úplně nebo částečně souhlasilo dohromady pouhých 7 % [23].

Špatné známky dostávají také zelená opatření. Pozornost politiků ekologickým problémům je u nás horší než v Evropské unii podle 63 % lidí, postih znečišťovatelů podle 65 % [1].

 Úvod

Otevřená společnost
Čistý a zelený byznys
Energetika
Odpady a toxické látky
Zemědělství
Doprava
Lesy
Ochrana přírody
Globální změny klimatu
Těžba nerostných surovin

Jak máme u nás čisto?

Prameny
Další informace: Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 02 22 51 71 43, zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz