EKOLOGICKÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ PROGRAMY 2002

Otevřená společnost

Podmínkou věrohodnosti ekologického programu každé strany je politika otevřené společnosti. Poslanci musí konkrétními zákony veřejnosti umožnit, aby viděla do rozhodování o ekologických problémech. Pokud se verdikty o projektech, jako je nový velkolom vedle obce, skládka odpadů nebo chemická továrna v městské čtvrti, budou uzavírat za dveře úřednických kanceláří a kuloárních dohod, nemohou získat důvěru voličů a roste riziko korupce.

Závazek: Bez dodatečných podmínek ratifikovat Aarhuskou úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí.

Česká vláda podepsala dohodu, kterou se evropské státy zavazují, že nebudou utajovat ekologické informace a otevřou rozhodování, které ovlivní životní prostředí, očím veřejnosti. Poslanecká sněmovna ji ale doposud neratifikovala - Kazachstán či Moldávie už ano.Úvod

Otevřená společnost
Čistý a zelený byznys
Energetika
Odpady a toxické látky
Zemědělství
Doprava
Lesy
Ochrana přírody
Globální změny klimatu
Těžba nerostných surovin

Jak máme u nás čisto?

Prameny
Další informace: Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 02 22 51 71 43, zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz