EKOLOGICKÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ PROGRAMY 2002

Energetika

Česká ekonomika je mimořádně neefektivní. Na jednotku HDP spotřebuje v přepočtu na paritu kupní síly 1,9násobně více energie než země Evropské unie [6]. Doplácí na to znečištěním a nízkou konkurenceschopností.

Zastaralá je též samotná energetika. Opírá se o tepelné a jaderné elektrárny, těžbu uhlí i uranu, fakticky ji kontroluje jediná, bezmála monopolní společnost - vše na úkor moderních čistých technologií, konkurence a liberalizace trhu. Masivní přebytky v kapacitě elektráren ČEZ nutí, aby ještě před uvedením Temelína do komerčního provozu 25 % vyrobeného proudu exportoval: doma nechává znečištění, krajinu devastovanou doly i radioaktivní odpady. Energetická politika nové vlády musí omezit masivní vývoz elektřiny a představit koncepci, jak postupně nahradit uhelné elektrárny i jaderné reaktory čistými zdroji.

Závazek: Zahájením fiskálně neutrální ekologické daňové reformy snížit znečištění, podpořit efektivní průmysl a vytvořit nová pracovní místa.

Zavedení daní z ekologických negativ (znečištění, spotřeba přírodních zdrojů) a zároveň snížení zdanění sociálních pozitiv (pracovní místa v platbách důchodového a zdravotního pojištění, práce v DPH, majetek či zisk) o stejnou částku už řada evropských zemí úspěšně vyzkoušela.

Fiskálně neutrální ekologická daňová reforma přináší trojí užitek. Sníží emise, které penalizuje. Zlevní pracovní místa, takže podle odhadů ekonomů vytvoří desítky tisíc nových příležitostí k zaměstnání. Konečně pomůže efektivním firmám, kterým sníží daně, a podpoří moderní technologie, inovace i konkurenceschopnost ekonomiky.

Závazek: Zařadit do energetické politiky cíl 8% podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie do roku 2010 a schválit zákon o obnovitelných zdrojích podle úspěšného německého vzoru.

Evropská unie chce, aby do roku 2010 obnovitelné zdroje, třeba solární či větrné elektrárny nebo spalování biomasy, zajišťovaly v průměru 12 % spotřeby členských zemí [7]. Čistá energie není zázračným lékem, který za několik let nahradí uhelné kotle, ropu a jaderné reaktory. Musí ale dostat přednost. Sníží znečištění a vytváří také více pracovních míst než stará energetika. Zatím tomu brání energetická politika a špatná legislativa.Úvod

Otevřená společnost
Čistý a zelený byznys
Energetika
Odpady a toxické látky
Zemědělství
Doprava
Lesy
Ochrana přírody
Globální změny klimatu
Těžba nerostných surovin

Jak máme u nás čisto?

Prameny
Další informace: Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 02 22 51 71 43, zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz