EKOLOGICKÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ PROGRAMY 2002

Doprava

Doprava patří mezi rychle rostoucí zdroje znečištění. Počet automobilů na ulicích českých měst se v letech 1990-2000 zvýšil o 56 % [15]. Odhaduje se, že asi 7-10 % onemocnění dýchacích cest způsobuje znečištění ovzduší [16]. Špatná veřejná doprava přitom nezajišťuje kvalitní alternativu, která by řidičům nabídla možnost volby. Také na vesnicích se rozpadá síť autobusových linek a železničních spojů, vitálně důležitá pro život a rozvoj venkova.



Závazek: Minimálně 60 % dopravních výdajů ze státního rozpočtu i mimorozpočtových zdrojů (Státní fond dopravní infrastruktury, podpora EU, zahraniční půjčky) investovat do veřejné dopravy.

Stát musí podporovat kvalitní, pohodlnou a rychlou veřejnou dopravu ve městech i na venkově. Namísto při životě udržovaného odvětví se musí stát moderním, atraktivním sektorem. V současné době trpí mimořádným nedostatkem financí. Většina prostředků v plyne do rozvoje automobilové dopravy. Zároveň musí být reformována železnice tak, aby České dráhy a případně další firmy zajišťovaly efektivní a kvalitní služby. Podmínkou je, aby se nabídka pro cestující rozšiřovala, nikoli omezovala - strany by se proto měly také zavázat, že nebudou souhlasit s uzavřením žádné železniční tratě.

 



Úvod

Otevřená společnost
Čistý a zelený byznys
Energetika
Odpady a toxické látky
Zemědělství
Doprava
Lesy
Ochrana přírody
Globální změny klimatu
Těžba nerostných surovin

Jak máme u nás čisto?

Prameny




Další informace: Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 02 22 51 71 43, zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz