EKOLOGICKÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ PROGRAMY 2002

Těžba nerostných surovin

Těžba stavebního kamene, štěrkopísku a vápence těžce poškozuje některé naše chráněné krajinné oblasti, jako je unikátní České středohoří nebo Český kras. Okolní obce zamořují prachem a hlukem.

Přitom je těžba často zbytečná. Dobývání ve velkolomech by někdy mohly kvalitně nahradit nevyužívané odpady. Ale zatímco některé země Evropské unie recyklují přes 80 % stavebních a demoličních odpadů, u nás je to sotva 10 % [20]. Na skládkách proto zbytečně končí množství materiálu, které více než třikrát přesahuje veškerou produkci kamene v Českém středohoří.

Závazek: Reformovat poplatky z těžby stavebních surovin, aby účinně stimulovaly recyklaci a efektivní využívání materiálů.

Problém ilustruje příklad britské těžební společnosti Tarmac. Doma, stimulována novou daní z těžby, zaměřila investiční strategii na druhotné suroviny a během tří let otevřela přes 20 recyklačních linek [21]. Česká odbočka k ničemu takovému motivována není. Provozuje mimo jiné polovinu lomů v chráněné krajinné oblasti České středohoří.

 

 Úvod

Otevřená společnost
Čistý a zelený byznys
Energetika
Odpady a toxické látky
Zemědělství
Doprava
Lesy
Ochrana přírody
Globální změny klimatu
Těžba nerostných surovin

Jak máme u nás čisto?

Prameny
Další informace: Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 02 22 51 71 43, zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz