EKOLOGICKÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ PROGRAMY 2002

Lesy

Lesy pokrývají třetinu českého území. Utvářejí krajinu, poskytují domov bohatství rostlinných a živočišných druhů, brání záplavám, jsou zdrojem dřeva a tedy základem ekonomiky mnoha obcí i místem, kam lidé jezdí odpočívat.

Ale nevhodná skladba stromů zavedla české lesy do krize. Umělé převážně smrkové monokultury snížily přírodní bohatství, hůře zachycují povodně, jsou méně odolné vůči škůdcům a výkyvům počasí. Pokud se nepodaří zabránit globálním změnám klimatu, jak varují vědci, mohou smrčiny na čtvrtině území do roku 2030 odumřít [17]. Problém dál prohlubují myslivci, kteří kvůli počtu trofejí udržují uměle přemnožené stavy zvěře. Ta doslova spásá mladé stromky a brání tak nové výsadbě i přirozené obnově lesů - oficiální odhad škod činí 1 miliardu korun ročně [18].

Závazek: Připravit a zahájit program postupného zvyšování podílu místně odpovídajících druhů stromů v lesích na 44 % do roku 2030.

Tento cíl, tedy zdvojnásobení plochy lesů s místně odpovídající druhovou skladbou, už stanovil schválený státní program ochrany přírody a krajiny. Nic se ale nestalo. Příští vláda by proto měla připravit koncepci, kterou jej začne realizovat. Patřit by do něj měla legislativní opatření, změna dotací i konkrétní kroky Lesů ČR, správce státních lesních pozemků.

Závazek: Změnit zákon o myslivosti: státní správa odpovědná za péči o lesy a ochranu přírody se musí vyjadřovat k úřednímu rozhodnutí o stavech jelenů a další zvěře; vypustit ohrožené druhy, jako jsou orli, rys nebo bobr, ze seznamu zvěře; adepti loveckého lístku by se měli podrobit psychologickým a zdravotním testům, které zajistí, že zbraň v krajině nebudou používat lidé agresivní nebo zbrklí.

Myslivecký zákon by neměl pouze hájit zájmy lovecké lobby. Musí zajistit, že lidé budou moci volně chodit krajinou a neobávat se, že je někdo zastřelí. Že uměle přemnožená zvěř nebude spásat lesy a ohrožené druhy živočichů se dočkají skutečné, účinné ochrany.

 Úvod

Otevřená společnost
Čistý a zelený byznys
Energetika
Odpady a toxické látky
Zemědělství
Doprava
Lesy
Ochrana přírody
Globální změny klimatu
Těžba nerostných surovin

Jak máme u nás čisto?

Prameny
Další informace: Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 02 22 51 71 43, zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz