EKOLOGICKÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ PROGRAMY 2002

Ochrana přírody

Síť přírodních rezervací, národních parků a dalších chráněných území budujeme už od roku 1933. Stát pečuje o klenoty našeho přírodního dědictví včetně Šumavy s rašeliništi a vzácnými zbytky pralesů, orchidejových luk v Bílých Karpatech, unikátních Koněpruských a Punkevních jeskyní nebo horské tundry na hřebenech Krkonoš. Zajišťuje ochranu toho nejcennějšího, co se z české přírody uchovalo, pro naši veřejnost i místní obce - před komerčními zájmy dřevařských, těžebních či stavebních společností.

Příští vláda by měla do konce roku 2003 připravit ke schválení seznam míst, která navrhuje zařadit do sítě nejvzácnějších částí evropského přírodního bohatství, Natura 2000. Musí zajistit, aby se v něm ocitla skutečně všechna místa, která si to zaslouží - tedy aby o zařazení rozhodovaly pouze odborné důvody, nikoli politické argumenty nebo lobbyistické tlaky.

Závazek: Doplnit síť chráněných krajinných oblastí o území, která určil schválený Státní program ochrany přírody a krajiny.

Nová legislativa musí zajistit, že budeme moci společně obdivovat a uchránit před ničením nejvzácnější části české přírody. Nejvíce z takové ochrany profitují obce, pro které znamená příliv turistů i státní podpory. Příští vláda by proto měla splnit závazek státního programu a vyhlásit chráněné krajinné oblasti (CHKO) v Novohradských horách, Českém lese a Středním Poohří; rozšířit CHKO Pálava o vzácné Lednické rybníky i lužní pralesy na soutoku Dyje s Moravou a zahrnout Prachovské skály do CHKO Český ráj. Také tím přispěje ke skutečné ochraně některých konkrétních území, která patří mezi hlavní kandidáty na zařazení do evropské sítě Natura 2000.

 Úvod

Otevřená společnost
Čistý a zelený byznys
Energetika
Odpady a toxické látky
Zemědělství
Doprava
Lesy
Ochrana přírody
Globální změny klimatu
Těžba nerostných surovin

Jak máme u nás čisto?

Prameny
Další informace: Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 02 22 51 71 43, zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz